Chuyển đến nội dung

<transcy>Hoa trên biển</transcy>

bởi iPhotos.vn

Giá cả phải chăng$150.00 Giá bán

<transcy>Hoa trên biển</transcy>

bởi iPhotos.vn

Giá cả phải chăng$150.00 Giá bán
Lựa chọn Kích thước
Lựa chọn Vật chất

Lưới đánh cá cá cơm trên biển nhìn từ trên không

Ảnh lọt vào danh sách rút gọn trong Giải thưởng Ảnh Thế giới của Sony 2019, Giải 2 trong Giải thưởng Quốc gia

Ảnh được chọn trên Daily Dozen của National Geographic Yourshot và được in trên Tạp chí Natgeo vào tháng 3 năm 2019