<transcy>Về</transcy>

Nhiếp ảnh gia có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: phtrung0611@gmail.com
Chủ yếu tập trung vào cuộc sống hàng ngày và ảnh phong cảnh
Chuyển tiếp :
- Giải thưởng ảnh Sony thế giới 2018: Giải nhất quốc gia, giải thưởng trong hạng mục Du lịch
- Giải thưởng ảnh Sony thế giới 2019: hạng 2 trong giải thưởng quốc gia, lọt vào danh sách rút gọn trong hạng mục du lịch
- Giải thưởng ảnh Sony thế giới 2020: Danh sách rút gọn trong hạng mục du lịch
- Cuộc thi ảnh Skypixel 2017: Hạng nhất ở hạng mục phong cảnh
- Cuộc thi ảnh Skypixel 2018: Hạng nhất trong thể loại thể thao
- Cuộc thi ảnh Siena 2018/2019/2020: Được đề cập danh dự trong hạng mục Phiêu lưu
- 35Award 2018: Hạng nhất ở hạng mục Máy bay không người lái / hạng 2 về Nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam
- 35Trước năm 2019: Đứng đầu hạng mục Chuyển động / hạng nhất Nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam
- Giải thưởng ảnh Dronestagram 2019: Giải nhì
- Huy chương FIAP / PSA / IAAP trong nhiều cuộc thi ảnh trên toàn thế giới
- 34 Ảnh được đăng trên National Geographic YourShot and Magazine
- Tất cả về giải thưởng Ảnh 2020:
lọt vào danh sách