Chuyển đến nội dung

Bộ sưu tập hoa thủy tiên

Hoa súng được nông dân thu hái vào mùa nước nổi, thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

We are sorry, there are no products in this collection.