Chuyển đến nội dung

Mùa mơ

Mùa hoa mai nở ở phía bắc tỉnh Sơn La, Việt Nam