Bức ảnh "thu hoạch hạt dẻ nước" của tôi đã được công bố là Người chiến thắng ở hạng mục Máy bay không người lái năm 35A năm 2020.

Có thể thấy liên kết ở đây:

https://35awards.com/winners2020/

Chia sẻ