<transcy>The Guardian với tin tức về Giải thưởng Drone</transcy>

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2020/sep/28/drone-awards-2020-the-world-seen-from-above
Quay lại blog

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.